Stichting Militaire Historie Ede

Naam: Stichting Militaire Historie Ede
RSIN: 816674577
KVK: 41053032
Contact: info@platformmhe.nl

Doelstelling:
De Stichting heeft tot doel het verwerven, behouden, onderzoeken, en voor een groot publiek toegankelijk maken van de materiële en immateriële getuigenissen van het Edese militaire erfgoed in de breedste zin van het woord, met als achterliggend doel het instandhouden en vergroten van het historisch besef. Doelgroepen hierbij zijn zowel (school)jeugd als volwassenen, en zowel lokale bevolking als toeristen en andere belangstellenden van buitenaf.

Beleidsplan 2024 incl. financiële verantwoording: klik hier.
Jaarverslag 2022, incl. financiële verantwoording: klik hier
Jaarverslag 2023, incl. financiële verantwoording: klik hier

Stichtingsbestuur:
Voorzitter: M.L.A.M. (Maarten) van Hezik
Secretaris: G.W. (Gerard) Gijsbertsen
Penningmeester: A.J. (Arjan) Ros

Beloningsbeleid:
De Stichting draait volledig op onbezoldigd vrijwilligerswerk. Dit geldt ook voor het bestuur. Onkosten die door vrijwilligers voor de Stichting maken worden uiteraard wel vergoed, op basis van bonnetjes en declaratieformulier.


Airborne Museum 'Hartenstein'
Comité Airborne Arnhem-West.
Dienstplicht Koude Oorlog
Gemeentearchief Ede
Historisch Museum Ede
Keep Them Rolling
KOVOM
Liberation Route Europe
Luchtpost Indonesië
Nat.Comité 4 en 5 mei
Nat.Comité Herdenking Capitulatie Wageningen
Nico Schuurman Comics
Pegasus Pipes & Drums
Stichting De Greb
Stichting Grebbelinie
St.Joods Monument Ede
The Pegasus Channel
Verbindingsdienst