Oorlogs- en Garnizoensmuseum 'De Smederij'

De Smederij is weer open voor publiek op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op elke laatste zaterdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. Adres: Verbindelaarsweg 100 in Ede.

U kunt hier o.a. onze nieuwe tentoonstelling
"De Edese kazernes en hun bewoners" bezoeken.

Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC)
Edese veteranen, oud-militairen en partners zijn elke tweede woensdag en laatste vrijdag van de maand van harte welkom in De Smederij. Onder het genot van een hapje en drankje is het een plek voor ontmoeting, gezelligheid en saamhorigheid. Deze bijeenkomst is een initiatief van de Veteranensociëteit Ede i.s.m. het Platform Militaire Historie Ede.
Tijden: 's Woensdags van 16.00-19.00 uur en vrijdags van 16.00-20.00 uur.

Nieuwsbrief

Download hier onze laatste nieuwsbrief

Inhoud december 2021: Van de voorzitter, In Memoriam Wim Rietkerk, Yad Vashem voor Cornelis Verduijn, Bijzondere Prentbriefkaart, Nieuw Boek, Wandelingen Smaakpark, Lezing 'Geheim Agenten op de Veluwe' in Nijkerk, Geleverde Ondersteuning, De Groote Oorlog, De Smederij, Nieuwe Aanwinsten, Nieuwe Sponsoren, Nieuws van het VeteranenOntmoetingsCentrum Ede (VOC)

Overlijdensbericht Wim Rietkerk

We zijn diep bedroefd u te moeten meedelen dat Wim Rietkerk op zondag 17 oktober 2021 na een kort ziekbed is overleden.

Wim was een Platformlid van het eerste uur, één van onze 'Founding Fathers'. Hij was altijd zeer actief, gevat, gestructureerd, productief en in feite onmisbaar binnen ons Platform. Eén van de gebieden waar Wim in uitblonk was grafische vormgeving, zoals het ontwerpen van logo's en posters, en het digitaal opknappen en/of inkleuren van historische foto's. De logo's van het Platform Militaire Historie Ede en van het Veteranen Ontmoetingscentrum Ede zijn ontwerpen van Wims hand en zullen, mede, een blijvende herinnering aan hem zijn.

We zullen Wim enorm missen. Echter, allereerst gaan onze gedachten uit naar Wims vrouw en dochters die in zo'n korte tijd hun man en vader moeten missen. We wensen hen heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens het bestuur en vrijwilligers van het Platform Militaire Historie Ede,

Maarten van Hezik,
Voorzitter.

Maarten van Hezik nieuwe voorzitter Stichting Militaire Historie Ede

Het bestuur van de Stichting Militaire Historie Ede heeft op 28 september 2021 Ir. Maarten L.A.M. van Hezik (Den Haag, 1948) benoemd tot nieuwe voorzitter. Met deze benoeming gaat de heer Van Hezik leiding geven aan het Platform Militaire Historie Ede, het Veteranen Ontmoetingscentrum Ede en het Oorlogs- en Garnizoensmuseum "De Smederij".

Van Hezik die Bouwkunde (Stedebouw) heeft gestudeerd aan de TH Delft, was vele jaren werkzaam voor de Ministeries van CRM en VROM en als commercieel directiemedewerker bij bouwonderneming Sanders Verenigde Bedrijven.

Sinds 1986 was hij werkzaam bij de Stichting STABU te Ede als Algemeen Directeur. Vanaf 2013 is van Hezik actief als adviseur en mede-eigenaar van het adviesbureau Heeren uit de Bouw.

Van Hezik is als reserve officier b.d. geen vreemde in de Nederlandse militaire wereld. Als dienstplichtige opgekomen in 1969 voor de officiersopleiding bij de Artillerie, maakte hij als Legerluchtwaarnemer deel uit van 299 Squadron (Groep Lichte Vliegtuigen) op Vliegbasis Deelen. Tijdens de Koude Oorlogsperiode was hij actief als Ground Liaison Officer (GLO) 312 Squadron op de Vliegbasis Volkel en later als Basis GLO. Daarna was Van Hezik betrokken bij de oprichting van CIMIC (Uitzending Functioneel Specialisten) naar o.a. Afghanistan. In 2011 is hij afgezwaaid als reserve Luitenant-Kolonel.

Maarten van Hezik zei bij zijn aantreden als nieuwe voorzitter in De Smederij, dat hij onder de indruk is van de kwaliteit van de militair- historische collectie van het Platform en het gebouw waarin het is ondergebracht. Het is zijn wens om samen met het bestuur en de vele deskundige vrijwilligers, het verhaal van het garnizoen Ede en haar rijke geschiedenis sinds 1906, aan een zo breed mogelijk publiek te vertellen. Niet alleen lokaal in de regio Veluwe-Vallei, maar ook voor een breed Nederlands publiek. Om deze doelstelling te bereiken is Van Hezik voornemens om brede samenwerking te zoeken, met andere militair-historisch gerelateerde musea en instellingen in ons land.

Herdenking Edes Verzet - september 2021

Op 'The Pegasus Channel' staat een korte impressie van de herdenking aan het Edese verzet dat hulp verleende aan de Britse militairen tijdens en na de Slag om Arnhem.Airborneherdenking en -luchtlandingen - 18 september 2021

Het Platform Militaire Historie Ede is als vanouds weer vroeg uit de veren en vertrekt om 07.00 met drie auto's vol spullen en doorlaatpassen richting de Airbornemarkt op de Ginkelse hei. Nadat de mist is opgetrokken en alle boeken, kogelhulzen en ander meegebracht historisch materiaal een plekje heeft gevonden, is er tijd voor een vers gezet bakje koffie met gevulde koek. Het publiek stroomt langzaam binnen, een eerste parachute hangt windstil in de lucht en de zon breekt door. De vooruitzichten zijn goed en het belooft een mooie dag te worden.

Foto: platformlid Arjan Ros geeft uitleg bij omroep Gelderland

Link naar foto's

Vanwege de coronapandemie is er door de Gemeente Ede dit jaar een versoberd programma opgesteld. Er mogen zaterdag maximaal 15.000 personen aanwezig zijn bij de Airborneherdenking en -luchtlandingen op de Ginkelse hei. Bezoekers moeten daarom vooraf een gratis toegangsbewijs aanvragen. Er rijden geen pendelbussen. Het gebied is alleen op de fiets of te voet bereikbaar.Herdenking bombardement Ede-Zuid - 17 september 2021

Bij de start van operatie Market Garden op 17 september 1944 bombardeerden geallieerde vliegers het zuidelijke gedeelte van Ede. Bij deze bombardementen kwamen veel Edenaren om het leven. Sommige families verloren meerdere mensen. Jaarlijks wordt dit bombardement herdacht bij het monument aan de Parkweg in Ede-Zuid.

De Edese omroep XON maakte een verslag van deze herdenking dat u hier kunt bekijken.'Blijven, Komen en Gaan' - 3 juli 2021

Het Platform Militaire Historie Ede figureerde in de reprise van de film 'Blijven, Komen en Gaan' van de Edese theater- en filmmaker Arno Setz.

De film vertelt het verhaal van de ontwikkeling van Ede van begin vorige eeuw tot nu, door de ogen van Anne, een meisje uit 1900. De Edese familiefilm werd al in 2013 gemaakt, maar verschijnt dit najaar in een nieuwe versie met meer aandacht voor de militaire historie van Ede.

Bekijk hier de reportage van Omroep Gelderland

Klik hier voor meer foto's van Theo Beumer

De scènes met burgemeester Verhulst zijn opgenomen bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Lieren bij Beekbergen, die naast oude stoomtreinen ook nog een station uit eind 19e eeuw heeft. Van het historisch museum Ede kreeg burgemeester Verhulst de burgermeesterketting uit 1905 te leen, die burgemeester Op ten Noort droeg in zijn tijd. De film komt in Pathé. Reserveren kan alvast via info@seckunstwerkplaats.nl.Maatschappelijke Diensttijd - juli 2021

In de week van 28 juni t/m 2 juli werd De Smederij als uitvalsbasis gebruikt voor het door de Rijksoverheid geïnitieerde project Maatschappelijke Diensttijd. Tien jongeren deden deze week onderzoek naar de historie van het loopgravencomplex op de Eder heide uit 1917. De begeleiding was in handen van de organisatie Identity Craft. Vanuit het Platform Militaire Historie Ede werd er inhoudelijke en praktische ondersteuning gegeven en o.a. op locatie uitleg gegeven over het Edese loopgraafstelsel uit de Eerste Wereldoorlog. Als onderdeel van het project werd een bezoek gebracht aan de militaire archieven in Utrecht en Den Haag. In teamverband werd gekeken hoe dit complex in de toekomst kan worden behouden en op welke manier het stelsel toegankelijk en beleefbaar kan worden gemaakt voor publiek.Monumententocht basisschool De Vuursteen, juni 2021

Leerlingen van basisschool De Vuursteen bezoeken samen met een gids van het Platform Militaire Historie Ede het Airbornemonument op de Ginkelse Heide.Dodenherdenking - 4 mei 2021

Dodenherdenking in Coronatijd - Burgemeester Verhulst staat stil bij het feit dat we al 76 jaar in vrede en vrijheid leven. Dhr. Evert van de Weerd en Roellinde Gijsbertsen vertellen in deze video wat herdenken voor hen betekent.

Klik op de foto om de video zelf te bekijken!
Gastles loopgraven Gerard Gijsbertsen - april 2021

U kunt hier kijken naar een impressies van een gastles gegeven door Gerard Gijsbertsen van het Platform Militaire Historie Ede. Hij bezoekt met scholieren het loopgravenstelsel op de hei bij Ede, dat honderd jaar geleden werd uitgegraven en nog steeds in goede staat verkeert. Een stukje vergeten geschiedenis,

U kunt de impressie bekijken door op de foto te klikken.
De slag om Otterlo

Menno J. de Vries maakte een documentaire over de slag om Ottelo. Het is zijn ambitie om belangrijke verhalen die in de vergetelheid dreigen te raken, weer naar boven te brengen.

U kunt de documentaire bekijken door op de foto te klikken.
Herinrichting De Smederij in volle gang

De herinrichting van De Smederij is in volle gang. Op de educatieve zolder zijn de vijf periodes nieuw opgebouwd met aansprekende figuren. Kleine kasten met tekstpanelen zijn in de maak. Zo kan de jeugd leren over de meidagen van 1940, het Duitse garnizoen, burgers in bezettingstijd, de Slag om Arnhem en de bevrijding. Zo hopen we ook dat de veteranen die daar maandelijks samenkomen nog meer herkenning zullen voelen en de verhalen loskomen.

In de Smidse heeft de digitale tafel een update gehad. In de beslagloods wordt gewerkt aan de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 'De Edese kazernes en haar (steeds weer) nieuwe bewoners'. Voor de achterwand van de etalage is een groot raamwerk gemaakt, waarop de panelen met foto's en tekst stevig en aansluitend vastgemaakt kunnen worden. We hopen dat daarmee de etalage nog aantrekkelijker wordt voor buurtbewoners en toevallige passanten. Buiten wordt gewerkt aan nieuwe plantenbakken, aanleg van de weg, parkeerplaatsen en beplanting. Wanneer de maatregelen het weer toelaten zullen ook andere activiteiten, die we op onze jaaragenda hebben staan een aanvang nemen.
Paasbrood voor Veteranen

Op woensdag 31 maart en donderdag 1 april werden door vrijwilligers van het Platform Militaire Historie Ede en het Veteranen Ontmoetingscentrum Ede (VOC) aan Edese veteranen feestelijke Paasbroden aangeboden. Deze aanbieding vond niet alleen in Ede, maar ook landelijk plaats. De Paasbrodenactie is één van de vele vormen die worden ingezet, om in ons land de erkenning en waardering voor veteranen vorm te geven. Initiatiefnemer is de landelijke Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten, die meldt dat er dit jaar nog meer activiteiten gaan volgen. In verband met de Coronapandemie werden de Paasbroden in Ede voor De Smederij in de open lucht aangereikt.

Renske van Dijk (PMHE) overhandigt hier Paasbroden aan o.a. de veteranen Wybo Boersma, Wim van der Elzen en Maarten van Dijk.
In memoriam: Herman van der Kaa

Op 20 december 2020 is Herman van der Kaa overleden. Dhr. van der Kaa was hèt gezicht van het verzet op de Veluwe. Hij was lid van de groepen in Lunteren en Ede en actief betrokken bij Operatie Pegasus 1, de grootste ontsnappingsoperatie van militairen in de Tweede Wereldoorlog.

Op The Pegasus Channel kunt u nu een 'In memoriam' voor Herman van der Kaa bekijken.

Airborne Museum 'Hartenstein'
Dienstplicht Koude Oorlog
Gemeentearchief Ede
Historisch Museum Ede
Keep Them Rolling
Liberation Route Europe
Luchtpost Indonesië
Nat.Comité 4 en 5 mei
Nat.Comité Herdenking Capitulatie Wageningen
Nico Schuurman Comics
Pegasus Pipes & Drums
Stichting De Greb
Stichting Grebbelinie
St.Joods Monument Ede
Verbindingsdienst